Participantes

Zona de Asistencia do 54 Rallye de Ferrol

by | Xuñ 23, 2023 | Info Participantes

Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado no Recinto Feiral FIMO. O devandito parque será utilizado asimesmo durante o desenrolo do Shakedown.

Data

Horario

Acto

Venres 18/08/23
15:00
15:00 a 22:00
Acreditacións de vehículos de asistencias
Apertura do Parque de Asistencia
Entrada autorizada de Asistencias
Venres 19/08/23
12:00
Hora límite de entrada de vehículos de grandes dimensións

 

Calqueira vehículo que non dispoña da pertinente acreditación NON PODERÁ ACCEDER ao Parque de asistencias. O acceso será UNICAMENTE pola entrada trasera do recinto.

 

Plano da Zona de Asistencia:

Dispoñible en formato PDF

Normativa da Zona de Asistencia

 • A organización do Rallye disporá de vixilancia na zona de asistencias, nas noites do venres e sábado.
 • A entrada á asistencia dos vehículos dos participantes inscritos no rallye abrirase ás 15:00h e cerrarase ás 22:00h do venres, volvendo a reanudarse o sábado dende as 07:30h até a finalización da 1a etapa. O domingo abrirase ás 08:00h e pecharase ao rematar o rali. Os vehículos de grandes dimensións non poderán acceder a partir das 12:00 horas do sábado.
 • Durante as noites do venres e sábado queda prohibida a entrada e saida do parque.
 • Segundo o establecido no Regulamento Deportivo, os equipos deberán deixar o lugar donde realizaron a asistencia nas mesmas condicións que encontraron á sua chegada, depositando o lixo e os materiais inservibles nos contenedores ubicados no propio P.A. No caso de incumplir esta medida serán sancionados cunha multa de 500€ de acordo có establecido no cadro de sancións.
 • Para acceder ao parque de asistencia deberase colocar a pegatina que será́ entregada nas verificacións administrativas.
  Non se permitirá́ a entrada a ningún vehículo que non leve a pegatina de asistencia.
 • Queda prohibido mover os vehículos de asistencia unha vez estén ubicados dentro.
 • Os vehículos de asistencia que queiran abandoar o P.A. deberán acreditar unha causa xustificada e deberán avisar ao Xefe do Parque.
 • No caso de abandono de algún equipo participante deberán dirixirse ao Xefe de Parque para que autorice a sua salida ao exterior.
 • Non está permitido o acceso ao parque de asistencias a vehículos con acreditación de PRENSA.

PARA CUALQUIER CONSULTA O DUDA, CONTACTAR CO XEFE DE PARQUE.

BRAIS MONTERO – TFNO. 637 105 038