28 Mai 2019

Recoñecementos 50 Rallye de Ferrol

Os recoñecementos serán efectuados de conformidade ao Regulamento Deportivo do CERA 2019.

Data

Horario

Acto

Martes 16/07/19
17:00 a 20:00
Recollida de documentación e GPS de recoñecementos (opcional)
RALLYCAR
C/Parroquia de Guísamo, Parcela A2 Nave 7
16165 Bergondo
Mércores 17/07/19
09:00 A 13:00
Recollida de documentación e GPS de recoñecementos
RALLYCAR
C/Parroquia de Guísamo, Parcela A2 Nave 7
16165 Bergondo
10:00 a 22:00
1ª xornada de Recoñecementos
TC7 SÓ de 12 a 14 HORAS
Xoves 18/07/19
09:00 a 21:00
2ª xornada de Recoñecementos                     TC-4 só de 20:00 a 21:00 horas
16:00 a 21:30
Devolución de GPS
FIMO

 

Organización dos Recoñecementos:

Os participantes poderán comenzar os seus recoñecementos por calqueira dos treitos programados para a proba, poidendo realizar as pasadas que consideren oportunas a cada un de eles, a excepción dos treitos TC-4 e TC-7, que teñen o seu horario particular e só se poderá pasar UNHA vez. Non hai limitación para recorrer a pe o treito TC-4 en calqueira horario.

A velocidade durante os recoñecementos non poderá superar os 70 km/h e se deberán respetar todas as normas de circulación e as restriccions previstas polas Autoridades, en especial en zonas pobladas e/ou nas que se fixe unha velocidad menor. No TC-4 e TC-7 a velocidade máxima limitase a 50 km/h.

Se recorda a obligatoriedade de levar en todo momento conectado e en perfecto funcionamiento o GPS e se advirte de que o organizador estabelecerá controis durante os recoñecementos para velar polo cumplimento de éste e outros apartados regulamentarios.

O Shakedown poderáse recoñecer no mesmo horario que os treitos.

As infraccions por exceso de velocidade detectado polo GPS serán sancionadas polos Comisarios Deportivos de acordo co Anexo 1 do Regulamento Deportivo do CERA 2019 (Art 22.4).