Participantes

Inscricións ao 54 Rallye de Ferrol

by | Xuñ 23, 2023 | Info Participantes

O peche das inscricións terá lugar ás 14.00 horas do luns 07 de agosto de 2023.

A inscrición deberá realizarse obrigatoriamente de xeito on-line a través da páxina web do Rallye de Ferrol, facendo CLIC AQUI. A falta de calquera dos datos requiridos no formulario implicará que non se complete e, polo tanto, se refuse a mesma.

O xustificante de ingreso bancario terá que ser enviado ao enderezo de correo electrónico: inscripciones@escuderiaferrol.com antes do peche do prazo de inscrición, indicando o nome do piloto e o vehículo co que participa.

O número máximo de inscritos fíxase en 150 vehículos. No caso de superar esta cifra, a selección se fará dacordo co establecido no Regulamento Deportivo do Campionato Galego de Ralis.

O Comité organizador reservase o dereito de rexeitar unha inscrición dacordo co establecido no artigo 3.14 do CDI.

Os dereitos de inscrición fíxanse en:

  • Coa publicidade proposta polo organizador          360,00 €
  • Sen a publicidade proposta polo organizador       690,00 €

Estos dereitos INCLUEN os GPS.

Os dereitos de inscrición para o Shakedown fixanse en:

  • Coa publicidade proposta polo organizador           125,00 €
  • Sen a publicidade proposta polo organizador         250,00 €

Outros dereitos:

  • Placas de asistencia adicionais                                150,00 €
  • Segunda Xornada de recoñecementos                      30,00 €
  • Ouvreur (só pilotos prioritarios)                                360,00 €

Os dereitos de inscrición deberán ser satisfeitos do seguinte xeito: Con tarxeta de crédito ao cubrir o formulario de inscrición ou a través de TRANSFERENCIA BANCARIA ao seguinte número de conta: ES41 2100 5486 5002 0001 8971 (CaixaBank)

 NON SE DEVOLVERÁN OS DEREITOS DE INSCRICIÓN A NINGÚN PARTICIPANTE UNHA VEZ PUBLICADA A LISTA DE INSCRITOS, agás o disposto no art. 7.4

 Admitiranse inscricións condicionadas, unha vez superado o número de inscritos fixado como máximo.

 A orde de recepción da Solicitude de Inscrición, así como dos Dereitos de Inscrición, será determinante para a confección da Lista de Inscritos..

A solicitude de inscrición non será aceptada:

  • Se non se abonaron os dereitos de inscripción.
  • Se non se cumprimenta o formulario en todos os seus apartados.
  • Se non se indica na mesma o número da Ficha de Homologación do vehículo inscrito

Os Dereitos de Inscrición tan só serán reembolsados aos equipos que vexan rexeitadas as súas inscricións, ou no caso de que a proba non se desenvolvera. Non serán devoltos en ningún outro caso.