O Regulamento do 51 Rallye de Ferrol, pódese descargar en formato PDF neste enlace. ***DISPOÑIBLE MAIS ADIANTE***