INFO

Venda ambulante 54 Rallye de Ferrol

by | Xuñ 30, 2023 | Info Xeral

Todos aqueles que queiran realizar venda ambulante durante o 54 Rallye de Ferrol, deben lembrar que:

  • É obligatorio estar AUTORIZADO e ACREDITADO 2 días antes do evento.
  • Queda totalmente PROHIBIDA a venda de bebidas alcohólicas.
  • Deberán deixar o lugar ocupado nas mesmas condicións nas que se atopou.
  • O autorizado deberá colocar papeleiras e se comprometerá a levar todos os residuos xerados.

Asimesmo recordar que o :
Os vehículos de Venda Ambulante deberán estar a unha distancia mínima de 30 mts da calzada.

Para solicitar a autorización de venda ambulante, deberá usarse este formulario.