02 Xuñ 2022

Inscricións ao 53 Rallye de Ferrol

O peche das inscricións terá lugar ás 14.00 horas do día 10 de agosto de 2022.

A inscrición deberá realizarse obrigatoriamente de xeito on-line a través da páxina web da RFEdeA.

 

O número máximo de inscritos fíxase en 100 vehículos. No caso de superar esta cifra, a selección se fará dacordo co establecido no Regulamento Deportivo do S-CER.

O Comité organizador reservase o dereito de rexeitar unha inscrición dacordo co establecido no artigo 3.14 do CDI.

Os dereitos de inscrición fíxanse en:

 • Coa publicidade proposta polo organizador          350,00 € (+10% IVE)
 • Sen a publicidade proposta polo organizador       700,00 € (+10% IVE)

Estos derechitos NON incluyen os GPS.

Os dereitos de inscrición para o Shakedown e/ou TCC fixanse en:

 • Coa publicidade proposta polo organizador           200,00 € (+10% IVE)
 • Sen a publicidade proposta polo organizador        400,00 € (+10% IVE)

Outros dereitos:

 • Placas de asistencia adicionais                                150,00 € (+10% IVE)
 • Ouvreur (só pilotos prioritarios)                               300,00 € (+10% IVE)

As inscricións deberán realizarse a través da aplicación web da RFEDA, cumplindo o estabelecido no anexo 7, antes da hora límite do peche de inscricións, debéndose abonar – a través da devandita aplicación- o seu importe.

A solicitude de inscrición non será aceptada:

 • Se non se abonaron os dereitos de inscripción.
 • Se non se cumprimenta en todos os seus apartados.
 • Se non se indica na mesma o número da Ficha de Homologación do vehículo inscrito.

Os dereitos de inscrición serán totalmente reembolsados:

 • Aos solicitantes cuxa inscrición fora rechazada.
 • En caso de que a competición non se celebrara.

O organizador poderá reembolsar ata un 75 % dos dereitos de inscrición aos concursantes que, por razóns de forza maior debidamente verificadas, non puideran presentarse á competición e excusasen a sua ausencia antes das verificación administrativas. Se non o fierran, poráse en coñecemento da RFEDA e non se les reembolsarán os derechitos de inscrición.