02 Xuñ 2022

Zona de Asistencia do 53 Rallye de Ferrol

Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado no Estadio da Malata. O devandito parque será utilizado asimesmo durante o desenrolo do Shakedown.

Data

Horario

Acto

Xoves 18/08/22
10:00
11:00
11:00 A 22:00
Acreditacións de vehículos de asistencias
Apertura do Parque de Asistencia
Entrada autorizada de Asistencias
Venres 19/08/22
12:00
Hora límite de entrada de vehículos de grandes dimensións

 

Calqueira vehículo que non dispoña da pertinente acreditación NON PODERÁ ACCEDER ao Parque de asistencias.

 

Plano da Zona de Asistencia (versión 2):

Dispoñible en formato PDF

 

Normativa da Zona de Asistencia

 • A organización do Rallye disporá de vixilancia na zona de asistencias, nas noites do xoves e venres.
 • A entrada á asistencia dos vehículos dos participantes inscritos no rallye abrirase ás 10:00h e cerrarase ás 22:00h do xoves, volvendo a reanudarse o venres dende as 07:30h até a finalización da 1a etapa. O sábado abrirase ás 08:00h e pecharase ao rematar o rali.
 • Durante as noites do xoves e venres queda prohibida a entrada e saida do parque.
 • Segundo o establecido no Regulamento Deportivo do CERA-Recalvi, os equipos deberán deixar o lugar donde realizaron a asistencia nas mesmas condicións que encontraron á sua chegada, depositando o lixo e os materiais inservibles nos contenedores ubicados no propio P.A. No caso de incumplir esta medida serán sancionados cunha multa de 500€ de acordo có establecido no cadro de sancións.
 • Para acceder ao parque de asistencia deberase colocar a pegatina que será́ entregada nas verificacións administrativas.
  Non se permitirá́ a entrada a ningún vehículo que non leve a pegatina de asistencia.
 • Queda prohibido mover os vehículos de asistencia unha vez estén ubicados dentro.
 • Os vehículos de asistencia que queiran abandoar o P.A. deberán acreditar unha causa xustificada e deberán avisar ao Xefe do Parque.
 • No caso de abandono de algún equipo participante deberán dirixirse ao Xefe de Parque para que autorice a sua salida ao exterior.
 • Non está permitido o acceso ao parque de asistencias a vehículos con acreditación de PRENSA.

PARA CUALQUIER CONSULTA O DUDA, CONTACTAR CON BRAIS MONTERO.

TFNO. 637 105 038