02 Xuñ 2022

Zona de Asistencia do 53 Rallye de Ferrol

Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado no Estadio da Malata. O devandito parque será utilizado asimesmo durante o desenrolo do Shakedown.

Data

Horario

Acto

Xoves 18/08/22
10:00
11:00
11:00 A 22:00
Acreditacións de vehículos de asistencias
Apertura do Parque de Asistencia
Entrada autorizada de Asistencias
Venres 19/08/22
12:00
Hora límite de entrada de vehículos de grandes dimensións

 

Calqueira vehículo que non dispoña da pertinente acreditación NON PODERÁ ACCEDER ao Parque de asistencias.

 

Plano da Zona de Asistencia: Publicarase o mércores 17 de Agosto.

Dispoñible en formato PDF

 

Normativa da Zona de Asistencia

 • A organización do Rallye disporá de vixilancia na zona de asistencias, nas noites do xoves e venres.
 • A entrada á asistencia dos vehículos dos participantes inscritos no rallye abrirase ás 10:00h e cerrarase ás 22:00h do xoves, volvendo a reanudarse o venres dende as 07:30h até a finalización da 1a etapa. O sábado abrirase ás 08:00h e pecharase ao rematar o rali.
 • Durante as noites do xoves e venres queda prohibida a entrada e saida do parque.
 • Segundo o establecido no Regulamento Deportivo do CERA-Recalvi, os equipos deberán deixar o lugar donde realizaron a asistencia nas mesmas condicións que encontraron á sua chegada, depositando o lixo e os materiais inservibles nos contenedores ubicados no propio P.A. No caso de incumplir esta medida serán sancionados cunha multa de 500€ de acordo có establecido no cadro de sancións.
 • Para acceder ao parque de asistencia deberase colocar a pegatina que será́ entregada nas verificacións administrativas.
  Non se permitirá́ a entrada a ningún vehículo que non leve a pegatina de asistencia.
 • Queda prohibido mover os vehículos de asistencia unha vez estén ubicados dentro.
 • Os vehículos de asistencia que queiran abandoar o P.A. deberán acreditar unha causa xustificada e deberán avisar ao Xefe do Parque.
 • No caso de abandono de algún equipo participante deberán dirixirse ao Xefe de Parque para que autorice a sua salida ao exterior.
 • Non está permitido o acceso ao parque de asistencias a vehículos con acreditación de PRENSA.

PARA CUALQUIER CONSULTA O DUDA, CONTACTAR CON JOSÉ PENA.    TFNO. 666 395 317